دانستن اینکوترمز، اولین اقدام برای ورود به تجارت خارجی است. در اصل اینکوترمز پایه و اساس امور صادرات و واردات بوده که رعایت آن ضمن کاهش ریسکهای معاملات بین المللی ، طرفین معامله را با توجه به تفاوت ملیت و کشور همراستا و همزبان به لحاظ تجارت می نماید. عبارت اینکوترمز(Incoterms) مخفف کلمات Internationa Commercial Terms به معنی اصول تجاری بین الملی.

به صورت کلی اینکوترمز بر قواعد همکاری بین خریدار و فروشنده در تجارت بین المللی و امور صادرات و واردات کالا در زمینه های نحوه پرداخت، بیمه کالا، پرداخت هزینه ها، مسئولیت و وظایف طرفین معامله در تحویل، بارگیری، حمل و نقل، بیمه، تخلیه و اموری از این دست تاکید و تمرکز دارد.

برای دسته بندی و تقسیم وظایف بین خریدار و فروشنده ، همچنین عوامل شخص ثالث در تعاملات تجاری بین المللی از سال 1963 موضوع طبقه بندی در اینکوتمرز مطرح و در دوره های زمانی مختلف به روز رسانی و بهبود یافته است. در حال حاضر 11 حالت یا اصطلاح برای  اینکوترمز(Incoterms) در نظر گرفته شده  که در جدول زیر نمایش داده شده است: 

اینکوترمز(Incoterms)
EXW Ex works تحویل کالا در محل فروشنده
FCA Free Carrier تحویل به حمل کننده
FAS Free Along Side Ship تحویل پای کشتی
FOB Free On Board تحویل رو کشتی
CFR Cost and Freight هزینه، حمل با فروشنده
CIF Cost Insurance and Freight هزینه، حمل، بیمه با فروشنده
CPT Carriage Paid To کرایه حمل با فروشنده تا مقصد
CIP Carriage and Insurance Paid To کرایه حمل و بیمه با فروشنده
DAP Delivered At Place تحویل و هزینه تا مقصد با فروشنده بدون هزینه گمرکی
DPU Delivered At Place Unloader تحویل و تخلیه در مقصد با فروشنده بدون هزینه گمرکی
DDP Delivered Duty Paid حمل تا مقصد با هزینه گمرکی