به دانشگاه دولتی مسکو خوش آمدید ، اولین دانشگاه روسی که در سال 1755 به ابتکار میخائیل لومونوسف ، دانشمند برجسته روشنگری تاسیس شد ، ذهن و انرژی دائرlopالمعارفی ناآرام وی انگیزه درونی پروژه را ایجاد کرد.  از همان ابتدا نخبه سالاری با روحیه جامعه ما که سنت دیرینه دموکراتیک دانشگاه را تعیین می کرد بیگانه بود.  دانشجویان فارغ از سوابقشان همیشه در دانشگاه پذیرفته شده اند تا بیشتر دانش آموختگان مشهور ما - دانشمندان و دانشمندان مشهور شوند.  و دانش آموزان ، مانند همیشه ، در اینجا جمع می شوند تا مطالعه کنند ، تحقیق کنند ، و مرزهای دانش را تحت فشار قرار دهند.

 امروزه ، تأكيد بر پيشرفت علم كاربردي است: مواد جديد ، ژنتيك ، پزشكي زيستي ، داروسازي ، علوم شناختي ، بوم شناسي و فن آوري هاي اطلاعاتي.  ما سخت تلاش می کنیم تا میراث خود را حفظ کنیم و سنت های خود را در یک رویکرد جامع به آموزش عالی و علوم توسعه دهیم.  دانشگاه مسکو دارای یک تاریخچه علمی غنی است.  با این وجود تعهد عمده همان سده ای است که ادامه داشته است: ارائه آموزش عالی ، بورس تحصیلی و تحقیق.  اما آنچه دانشگاه ما را بسیار پر جنب و جوش می کند ، این روحیه فکری همراه با کنجکاوی تمام نشدنی است.

 ما درهای دانشگاه را به روی هر کسی که برای کشف جدید ، خلاقیت و خودسازی تلاش می کند باز نگه می داریم.