در دانشگاه علوم پزشکی بلگورود برنامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی ارائه می شود، این دانشگاه در حال حاضر دارای ده رشته برای دانشجویان بین المللی می باشد. BSU بیش از 850 دانشجوی خارجی از شصت و هفت کشور در سراسر دنیا را دارد. مراحل برای تکمیل روند پذیرش در دانشگاه بلگورود BSU به قرار زیر می باشد:

  • کپی پاسپورت بین المللی (حداقل برای یک سال اعتبار داشته باشد)
  • کپی گواهی مدرک (با جزئیات موضوع)
  • هزینه دعوت نامه 400 دلار آمریکا
  • هزینه پیک 100 دلار آمریکا

برای صدور دعوت نامه یک ماه زمان نیاز هست. پس از دریافت اسناد و پرداخت هزینه ها ما نامه دعوی اصلی، نامه تایید پذیرش و نامه پشتیبانی ویزا را برای شما می فرستیم.