• روس ایران مارکت
  مشاوره در امور صادرات و واردات
  روس ایران مارکت
  ارائه دهنده خدمات بازرگانی
 • صادرات کلیه اقلام از ایران به روسیه
  صادرات کلیه اقلام از
  ایران به روسیه
 • واردات کلیه نیازمندی ها از روسیه
  واردات کلیه نیازمندی ها از
  روسیه
 • مشاوره تحصیلی
  اعزام دانشجو به روسیه
  کلیه رشته های مهندسی و پزشکی