آنقدر پول از جیب مردم می‌رود تا کرونا کم شود!

با اعمال جریمه افراد و اصنافی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، روند صعودی کرونا کاهش خواهد یافت.

کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: انتظار می‌رود با اعمال جریمه افراد و اصنافی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، روند صعودی کرونا کاهش یابد.

جریمه اصناف و افراد به واسطه پلیس و تعزیرات انجام می‌شود، تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا به گونه‌ای است که می‌بایست جریمه‌ها بتواند عامل بازدارندگی داشته باشد.

 طرح موضوع این مصوبه دو هفته خواهد بود و فقط برای تهران اعمال می‌شود، اصلاً درست نیست و این یک مصوبه دائمی است که بعد از بررسی ابعاد مختلف آن و اجرا در تهران، در کشور نیز اعمال خواهد شد.