تحریم برای ایران از سوی قدرت‌های جهانی در دوره‌های زمانی مختلف سبب‌شده آسیب‌های جدی به تولید وارد شود. به گزارش صمت، این موضوع سبب شد در تحریم اخیر صنعتگران و مسئولان دولتی به‌دنبال کاهش این آسیب‌ها بوده و یکی از برنامه‌ها نهضت تعمیق ساخت و داخلی‌سازی قطعات است.

با این رویکرد، نمایشگاه‌های داخلی بیشتر در راستای نیازسنجی برگزار شده و تولیدکنندگان در این فضا با اشاره به نیازمندی‌های خود از فرصت‌ها و امکانات داخل بهره می‌گیرند. در حوزه صنعت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع(ایدرو) به‌عنوان مجری بخش‌هایی از برنامه‌های صنعتی مکلف به پیگیری برخی اهداف شده است. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره با تاکید بر ضرورت استقلال ارزی بخش صنعت کشور و توجه ویژه به تعمیق ساخت داخل، گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) امروز باید در نقش یک فرمانده به حوزه صنعت کشور وارد شده و در شرایط جنگ اقتصادی، گام‌های بلندی در توسعه داخلی‌سازی بخش‌های گوناگون صنعتی بردارد