صادراتسیب زمینی از ایران به روسیه 

شرکت تجارت گستر (روس ایران مارکت) با داشتن دفتر و انبار در شهر مسکو روسیه آمادگی خود را برای صادرات به روسیه اعلام مینماید .