صادرات انواع سنگهای ساختمانی به روسیه از شهریور 98

شرکت تجارت گستر (روس ایران مارکت) آمادگی خود را جهت صادرات انواع سنگ ساختمانی اعلام می نماید.