شرایط تحصیل رایگان

سهمیه هایی برای دانشجوهای کارشناسی ارشدودانشجویان فارق التحصیل  تکمیل ظرفیت داده میشود راست رود  چستوو یک سازمان دولتی است که برنامه های متقاضیان را دریافت و توزیع می کند، و فرایند درخواست تحصیل در روسیه را در سال دو هزار و شانزده برای دانش جویان ساده می کند

پس از ثبت نام شما قادر خواهید بود تا نامه  از انگیزه و اشتیاقتان برای ان ها ارسال کنید، همان طور که فرم اطلاعات در مورد تحصیلات خود و دستاوردهای شخصی و زمینه مورد نظر خود را می نویسید. فرم درخواست تکمیل شده به لیست کلی درخواست ها از کشور شما افزوده می شود.

در حال حاضر انتخاب متقاضیان توسط راست رود چستوو در کشور و وزارت اموزش و پرورش محلی انجام می شود. متقاضیانی که در لیست قرار میگیرند برای مصاحبه و ازمون با انها تماس گرفته می شود.

اگر ازمون را گزرانده باشید، می توانید مستقیما به شش دانشگاه که علاقه به تحصیل در ان را د ارید درخواست خود را ارسال کنید. اگر تقاضا نامه شما توسط هر شش دانشگاه رد شود، وزارت اموزش و پرورش روسیه موظف است به شما دانشگاه دیگری را معرفی کند

زمانی که دانشگاه ثبت نام شما را معمولا در ماه  ژوئیهتایید کند، شما می توانید شروع به اماده شدن برای زندگی جدید خود در روسیه شوید. فراموش نکنید که دانش و معلومات روسی خود را بروز کنید.

تعداد زیادی بورس دولتی برای تحصیلات در روسیه برای دانش جویان خارجی هر ساله در دسترس هستند با هزینه تحصیل و اقامت دانش جویی که در سال دو هزار و پانزده به مبلغ هزار و سیصد روبل در ماه یا تقریبا بیست دلار است. پانزده هزار از این گونه بورس ها در سال دو هزار و پانزده به دانش جویان اعطا شد. .

.

.