دانشگاه پزشكي سن پترزبورگ پاولوف

 

 این دانشگاه دارای  یک بخش علمی بزرگ برای اموزش و روابط خوبی با بهترین مدارس پزشکی دارد و دانشجویان قابلیت و امکان مطالعه   

 

 بر روی جدیدترین سطح و بهترین سنت های قدیمی دانشکده ها پزشکی روسی است.

این دانشگاه یک سازمان آموزشی دولتی و دارای مجوز دولتی و مجوز رسمی از وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه بهداشت

 است.  دانشگاه، در کنترل یک شخصیت حقوقی و دارای املاک و حساب های بانکی است. این دانشگاه ممکن است اموال شخصی

غیر حقوقی را با موافقت اشخاص حقوقی تغییراتی ایجاد کند. دانشگاه دارای یک تمبر دور با آرم و مشخصات ناشر فدراسیون روسیه

، رهبری خود و دیگر نمادهای دانشگاه است.

بسیاری افراد جهت مهاجرت به سن پترزبورگ معمولا از طریق تحصیل در دانشگاه پزشکی سن پترزبورگ اقدام می کنند، که پس

از اخذ اقامت تحصیلی و اخذ پذیرش تحصیل در دانشگاه پزشکی سن پترزبورگ نسبت به اخذ تابعیت یا شهروندی دانشگاه پزشکی

سن پترزبورگ میتوانند اقدام کنند، البته شایان ذکر است این روش یکی از روش های مهاجرت به این کشور می باشد