جواز کار معمولی - ویزای کار یک ساله

حدود ۳ ماه زمان می‌برد.

باید سالی ۲۲۰ هزار روبل (حدودا ماهی ۳۲۰ دلار) از حساب شرکت به حساب شخصی خودتان به عنوان حقوق پول واریز کنید.

یعنی از حساب شرکت، ماهی ۳۲۰ دلار به حساب کارمند (شخص ایرانی) پول واریز شود. (از جیب به جیب!)

از این مبلغ، باید ماهی ۱۸۰ دلار حق بیمه به دولت پرداخت شود

بر اساس این نوع جواز کار، ویزای کار یکساله داده می‌شود که با آن می‌توانید یک سال تمام در روسیه بمانید.

ویزا موقتی است و می‌تواند در رفت و آمد باشید. این نوع ویزا قابلیت تمدید به نیاز به خروج از روسیه را دارد.

یعنی اگر بعد از ۹ ماه از دریافت جواز کار، به تمدید آن اقدام کنید، جواز کار و ویزا بدون این که مجبور باشید روسیه را ترک کنید، تمدید می‌شود و به این طریق می‌تواند سال های سال در روسیه بمانید. مادامی که حق بیمه

را پرداخت کنید.

افراد همراه (همسر و فرزندان) هم می‌توانند «ویزای همراه» بگیرند، بدون این که مجبور باشند حق بیمه پرداخت کنند. به عنوان مثال، پدر خانواده، شرکت ثبت می‌کند، برای خودش جواز کار و ویزای کار یکساله می‌گیرد و برای همسر و فرزندانش هم ویزای کار همراه یکساله. ماهی ۱۸۰ دلار هم حق بیمه پرداخت می‌کند.

اما این نوع ویزا، فقط ویزاست و به اقامت یا تابعیت منجر نمی‌شود.

پروسه کاری
ثبت شرکت با ۱۰۰ درصد سهام ایرانی و معرفی مدیر عامل استخدامی روس -- ۲ هفته زمان می‌برد

افتتاح حساب بانکی در یک بانک روس توسط مدیر عامل روس -- ۱ هفته زمان می‌برد

اخذ جواز کار -- ۲ تا ۳ ماه زمان می‌برد

عزل مدیر عامل روس و نصب مدیر عامل ایران و اعلام تغییرات به بانک -- ۲ هفته زمان می‌برد