تحصیل در دانشگاه پاتریس لومومبا روسیه

 

عملکردها در دانشکده عبارتند از: جامعه علمی دانشجویان که کمک می کند دانش آموزان از ابتدا با تحقیق کردن و روش ان آشنا شوند؛ جامعه پزشکان جوان؛ تئاتر دانش آموزان، مرکز سخنرانی که در آن سخنرانی در ادبیات، موسیقی  و تاریخ ارائه شده است. آموزش پیش دانشگاهی در مدرسه پزشکی مدرسه (دوره های مقدماتی) ارائه شده است.

امروزه موسسه پزشکی از 14 آزمایشگاه بالینی جدید مجهز است؛ در فرایند آموزش، تست کامپیوتر و پخش تلویزیونی مورد استفاده قرار می گیرد. برای پالایش در درمان عملی، تقسیم بندی توموگرافی کامپیوتری، فیبر کبدی و آندرولوژی ایجاد شده است

دانشکده علوم  این موسسه در سال 1961 تأسیس شد. در حدود 900 دانشجو و 16 اداره و حدود 280 نفر از استادان، از جمله 65 استادان کامل و 160 دکترا هستند. در دانشکده علوم، ترکیبی از کلاسیک تخصص های خاص دانشگاه های اروپا عمل می کند. تحصیلات دانشگاهی در دانشکده اجازه می دهد تا فارغ التحصیلان در خیلی از زمینه های مختلف پیشرفت کنند .

در حال حاضر، اعضای هیئت علمی نه تنها برنامه های نوآورانه برای فیزیک و کامپیوتر، سیستم های مخابراتی، اپتیک نانوساختار و غیره، بلکه طراحی مواد آموزشی برای این رشته ها را توسعه می دهند. در هیئت علمی، افراد متشکل از پروفیل های فیزیکی، فیزیکوشیمیایی، رادیو و مهندسی با استفاده گسترده از تجهیزات آزمایشگاهی تا به امروز آموزش داده می شوند. ادغام منابع فکری، مادی و فنی، تکنولوژیکی و سازمانی باعث می شود دانش آموزان و دانش پژوهان پی اف یو آر تحصیلات تکمیلی در سطح مدرن بتوانند تحقیقات علمی انجام دهند

.