سیستم بهداشت و درمان مسکو توسط وزارت بهداشت و درمان مسکو اداره میگردد. خدمات پزشکی توسط تعداد زیادی از درمانگاه ها، بیمارستان ها، موسسات پزشکی و داروخانه ها ارائه می شود. بخش مراقبت های بهداشتی مسکو بیش

از دو میلیون نفر را به این منظور استخدام کرده است

خارجی ها بهتر است از بیمه ی سلامت جامع استفاده کنند در مسکو مراکز بین المللی که در ان به انگلیسی حرف میزنند لی در کل میتوان گفت کلینیک های زیاد و گرانی در ان وجود دارد شهروندان خارجی مشغول به کار در روسیه می توانند از طریق کارفرمای خود بیمه را دریافت کنند و یا به سازماندهی آن بپردازند. کارفرمایان بایستی بیمه اجباری پزشکی (CMI) را برای آنها پرداخت کند، کارکنان حق کمک های آزاد پزشکی از درمانگاه های عمومی مسکو را نیز دارند .

اغلب ارائه دهندگان بیمه مراقبت های بهداشتی خارجی را با تعداد محدودی از کلینیک های پزشکی در مسکو انجام می دهند. این بدان معناست که بیمه نامه خود را بایستی همیشه به همراه داشته باشید، شما مجبور به استفاده از یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خاص در مسکو هستید مگر در مواردی که شرکت بیمه خود قرارداد صورت حساب مستقیم با کلینیک پزشکی که شما قصد استفاده از آن را دارید ببندد، شما باید برای پیشبرد پرداخت و پس از آن بازپرداخت از شرکت بیمه از قبل مجوز های لازم را کسب کنید، به این معنی که شما باید با شرکت بیمه قبل از استفاده از خدمات پزشکی مسکو تماس بگیرید.

شهروندان خارجی بیکار با اجازه اقامت بایستی از سیاست CMI برخوردار شوند. آنها می توانند از طریق هر شرکت بیمه پزشکی مشترک به سیستم CMI اقدام کنند.

دارو خانه های روسیه با یک شمشیر سبز نشان داده شده اند  و تقریبا  در همه نقاط مسکو دارو خانه ها را بیابید اغلب دارو ها را بدون نسخه در یافت کنید ولی دارو هایی از قبیل دارو های زد اقسردگی نیاز به 1 نسخه دارند

اگر شما نیاز دارید داروهای خود را همراه داشته باشید، لازم است تا شما اثبات کنید که فقط آن دارو را برای استفاده شخصی خود لازم دارید.

همچنین، این امر می تواند مفید برای بررسی قبل از خروج اگر دارو همان است که در روسیه به فروش می رسد. به یاد داشته باشید که آن را نیز می تواند تحت یک نام یا نام تجاری مختلف به فروش می رسد. داروهای معادل معمولا در دسترس است اگر یک مورد خاص را نمی توان یافت.

هر دو نوع داروخانه و کیوسک پزشکی در ایستگاه های مترو، مراکز خرید و دیگر اماکن عمومی واقع شده اند. کیوسک پزشکی تنها داروهایی که به نسخه نیاز ندارد را به فروش میرساند.

مواد مخدر برای درمان هومیوپاتی را می توانید در داروخانه هومیوپاتی تخصصی پیدا کنید. همچنین داروهای تخصصی را میتوانید در داروخانه ها و دامپزشکی ها موجود بیابید.